Liity joukkoon

 

 

Miksi liittoon liittyminen on tärkeää?

Alan järjestäytymisasteen ollessa korkea, noudattavat työnantajat lakeja ja työehtosopimusta. Silloin sinunkin työehtojesi vähimmäisturva on taattu. (Järjestäytymisaste = ammattiliittoon kuuluvien osuus palkansaajista). Helpommin sanottuna työnantaja ei voi maksaa sinulle liian pientä palkkaa tai jättää lomarahoja maksamatta, kun liitolla on yleissitovat työehtosopimukset ja jäseniä, joita kiinnostaa omien työehtojen puolustaminen!

Kukaan ei toivo omaan työsuhteeseensa riita-asioita, mutta niitä kuitenkin tulee. Tällöin on hyvä, että olet liiton jäsen, koska Rakennusliitto auttaa sinua riitatapauksissa.